Pol van der Linde werd in de gelegenheid gesteld om in een van de verdiepingssessies in te gaan op de vermarkting van flexibiliteit. Pol is ingegaan op hoe je toegang tot flexibiliteit kunt krijgen, hoe je er geld mee kan verdienen en de kansen wanneer je flexibiliteit te over hebt.