In november was ETPA uitgenodigd op Flexcon. Flexcon is een nieuw internationaal congres dat partijen wil samenbrengen met als doel het creëren van betrokkenheid bij de flexibele energie revolutie. Het verminderen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vraagt om een radicale verandering waarbij het gebruik van duurzame energie en beschikbare flexibiliteit moet verbeteren. Op dag 2 lichtte Pol van der Linde de noodzaak toe van een intra-day markt toe. Om flexibiliteit te benutten moeten partijen weten tegen welke prijs dit gebeurt en ze willen er zeker van zijn dat deze fysiek en financieel gesettled wordt.