In samenwerking met TNO, Stedin DSO en TenneT TSO is op 12 september 2017 een aanvraag ingediend voor de TKI Urban Energy project Congestie Management TSO DSOs door middel van flexibiliteit. Op 16 december is de subsidie aanvraag goedgekeurd en gepubliceerd via Topsectorenergie. Met veel enthousiasme zijn wij in het vierde kwartaal hiermee aan de slag gegaan. Wilt u meer weten? Neem contact op via info@etpa.nl.