Stedin en TenneT starten pilot: marktpartijen verhandelen flexibele elektriciteit via ETPA
Stedin, TenneT en ETPA starten dit jaar gezamenlijk een pilot om overbelasting op het elektriciteitsnet in specifieke gebieden in Nederland tegen te gaan. De regionale en landelijke netbeheerders zetten in deze pilot het handelsplatform ETPA in om de nodige flexibiliteit die marktpartijen aanbieden in te zetten om de netbelasting in deze gebieden te verlagen. De lokale overbelasting wordt op deze manier verplaatst naar een ander netgebied waar wel voldoende capaciteit is. Een mooi voorbeeld van innovatie en samenwerking om op systeemniveau overbelasting van het net te reduceren. Deze pilot levert dan ook nationale en internationale belangstelling op.

Doe mee met de uitdaging van Nederland
Duurzame elektriciteitsproductie (wind en zon) zal in de komende vijf tot tien jaar verveelvoudigen in Nederland. Dit betekent dat het elektriciteitssysteem in toenemende mate te maken krijgt met weersafhankelijke en daarmee volatiele elektriciteitsproductie. Om vervolgens de balans van aanbod en vraag efficiënt en betaalbaar op het elektriciteitsnet te kunnen handhaven, is toetreding tot de markt van meer partijen dan alleen de grote energiebedrijven gewenst. “Op het handelsplatform van ETPA kunnen grote en kleine marktpartijen terecht en is het mogelijk om op week-, dag-, weekend-, uur- en kwartierbasis te handelen. Dit is bijvoorbeeld interessant voor bedrijven met een relatief lage gebruiks- en leveringscapaciteit vanaf ongeveer 0,5 MW elektriciteit.  Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de WKK van een tuinder flexibel ingezet kan worden. Ik zou dus ook specifiek deze groepen willen uitnodigen om naar de ETPA stand in het start-up Innovatie paviljoen op deze beurs te komen,” aldus Pol van der Linde van ETPA.

Hoe werkt dit pilot project?
Ontsluiten van flexibiliteit is een van de oplossingen om balans te houden in het energiesysteem, het voorkomen van overbelasting in bepaaldenetgebieden en aanbod en vraag op de weersafhankelijke productie af te stemmen. Hierbij is een platform nodig dat die verhandeling van energie mogelijk maakt, voor alle partijen die flexibiliteit aan kunnen bieden. De pilot die Stedin, TenneT en ETPA initiëren, is gericht op het verkrijgen van flexibiliteit uit de markt ter voorkoming van overbelasting. Bijzonder hieraan is dat zowel kleine als grotere marktpartijen hieraan kunnen deelnemen. Ook bijzonder is dat Stedin en TenneT als netbeheerders orders gaan matchen om lokaal de energieproductie te verminderen of te verhogen, zonder zelf een positie in de markt in te nemen waardoor zij geen onbalans veroorzaken op systeemniveau.

Wilt u meer informatie of wilt u misschien meedoen in deze pilot?

Laat via deze link uw gegevens achter of mail naar: info@etpa.nl